Κατηγορίες
Άρθρα

Απόφαση Λιμεναρχείου Κορίνθου αρ. 09/2022

Σας ενημερώνουμε ότι το Λιμεναρχείο Κορίνθου με νέα απόφασή του 09/2022 (που καταργεί την προηγούμενη 08/2022) ρυθμίζει τη διεξαγωγή της αλιείας (ερασιτεχνικής και επαγγελματικής) κατά τους καλοκαιρινούς μήνες στα όρια της ευθύνης του.

Η πρώτη απόφαση του Λιμεναρχείου Κορίνθου έθετε σαν όριο που μπορεί να διεξαχθεί αλιεία τα 300μ. απόσταση μακριά από λουόμενο.

Η Πρώτη Απόφαση 08/2022   Διαύγεια 08 2022

Πρόκειται για μια απόφαση που απαγόρευε στην πράξη την αλιεία από την ακτή σε μια τεράστια περιοχή (από την Επίδαυρο έως τους Αγ. Θεοδώρους στον Σαρωνικό και από το Κιάτο ως το Πόρτο Γερμενό στον Κορινθιακό).

Η απόφαση αυτή επηρέαζε σοβαρά όχι μόνον τις τοπικές επιχειρήσεις του κλάδου της ερασιτεχνικής και της υποβρύχιας αλιείας και τις διαδικτυακές επιχειρήσεις λιανικής πανελλαδικά, αλλά και τις επιχειρήσεις χονδρικής των ανωτέρω ειδών, επίσης πανελλαδικά, καθώς και συναφείς επιχειρήσεις (σκάφη – επισκευές σκαφών – ναυτιλιακά – αλιευτικό τουρισμό κτλ.).

Η Νέα Απόφαση 09/2022   Διαύγεια 09 2022

Η νέα απόφαση:

α) Καταργεί την προηγούμενη.

β) Εξαιρεί το υποβρύχιο ψάρεμα από τις νέες ρυθμίσεις εφόσον ήδη ρυθμίζεται με το ΠΔ373/1985.

γ) Διατηρεί τις απαγορεύσεις μόνον στις κηρυγμένες πολυσύχναστες παραλίες και μόνο κατά την διάρκεια της ημέρας.

δ) Εισάγει λογικούς περιορισμούς στην αλιεία από την ακτή με αγκιστρωτά εργαλεία στις μη χαρακτηρισμένες ως πολυσύχναστες παραλίες/ακτές, με την απαίτηση να διεξάγεται 20μετρα μακρύτερα από λουόμενο/ους.

Γιατί η Νέα Απόφαση είναι σημαντική για όλους μας;

Το Λιμεναρχείο κάθε περιοχής έχει από το Νόμο το δικαίωμα να ρυθμίζει θέματα αλιείας, που προκύπτουν και δεν προβλέπονται από τη νομοθεσία, με αποφάσεις του.

Ένα θέμα που προκύπτει κατά τους καλοκαιρινούς μήνες είναι η τεράστια αύξηση λουόμενων και ερασιτεχνών αλιέων στις ακτές (πολυσύχναστες ή μη) και οι προστριβές μεταξύ τους.

Πολλές από τις μέχρι τώρα αποφάσεις Λιμεναρχείων ΑΠΑΓΟΡΕΥΑΝ στην πράξη και με εντελώς γενικό τρόπο την αλιεία στις περιοχές ευθύνης τους.

Η τελευταία απόφαση του Λιμεναρχείου Κορίνθου ρυθμίζει με λογικό και δίκαιο τρόπο την διεξαγωγή της αλιείας τους καλοκαιρινούς μήνες χωρίς γενικές απαγορεύσεις.

Θεωρούμε και ελπίζουμε, ότι αυτή η απόφαση θα αποτελέσει πρότυπο που θα χρησιμοποιηθεί και από τα άλλα Λιμεναρχεία για να ρυθμίσουν αντίστοιχα θέματα.

Ο ΠΑ.Σ.Ε.Κ.Ε.Υ.Α, ο σύνδεσμος μας.

Ο Σύνδεσμος μας, όπως και πέρυσι τον Ιούνιο στην περίπτωση του καταστροφικού για την ερασιτεχνική & υ/β αλιεία Π.Δ. που αποσύρθηκε, επέδειξε γρήγορα αντανακλαστικά.

Ενημέρωσε, εργάστηκε και συνεργάστηκε με άλλους φορείς και πρόσωπα, μεθοδικά, συστηματικά και με ταχύτητα για την επίτευξη της ως άνω απόφασης.

Η ταχύτητα ολοκλήρωσης των ενεργειών (10 ημέρες) συνέβαλε, ώστε οι επιχειρήσεις μας να περιορίσουν στο ελάχιστο δυνατό τις απώλειες τους.

Ευχαριστίες

Ο Σύνδεσμος μας θεωρεί υποχρέωσή του να ευχαριστήσει:

Τον Λιμενάρχη Κορίνθου Αντιπλοίαρχο ΛΣ κ. Κοντό Παναγιώτη για την άμεση ανταπόκριση και τη συνεργασία, με εμφανή την διάθεση δίκαιης επίλυσης των θεμάτων.

Τον Δικηγόρο Αθηνών Γιώργο Κ. Μαρή, ο οποίος έχει διατελέσει επανειλημμένως νομικός σύμβουλος επιχειρησιακών θεμάτων στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Ο κ. Μαρής ανέδειξε το θέμα και είχε την πρωτοβουλία, τη νομική και επιχειρησιακή καθοδήγηση.

Τον Επιχειρηματία Αριστείδη Τσάβαλο με έδρα την Κόρινθο, μέλος του συνδέσμου μας  για την ενημέρωση του συνδέσμου για το θέμα και την ενεργή συμμετοχή του στη επίλυση του.

Την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ερασιτεχνικής Αλιείας (ΠΟΣΕΑ) για την συμβολή της στην επίλυση του θέματος.

Για το Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.Ε.Κ.Ε.Υ.Α.

Ο Πρόεδρος Νικόλαος Κουκούλας

Η Γραμματέας Όλγα Καρτελιά

Κατηγορίες
Δελτία Τύπου

Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2022

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Αρ. 09 2022


Με νέα απόφαση (09/2022) ο Λιμενάρχης Κορίνθου εξαιρεί την υ/β αλιεία από τις ρυθμίσεις της ερασιτεχνικής αλιείας επιφανείας για την καλοκαιρινή περίοδο στην περιοχή
ευθύνης του, δεδομένου ότι η υ/β αλιεία ρυθμίζεται επαρκώς από το Π.Δ. 373/85.


Ο ΠΑ.Σ.Ε.Κ.Ε.Υ.Α. συνεργάστηκε για τις δράσεις με την Π.Ο.Σ.Ε.Α.

Την πρωτοβουλία, τη νομική και επιχειρησιακή καθοδήγηση είχε ο Δικηγόρος Αθηνών Γιώργος Κ. Μαρής, ο οποίος έχει διατελέσει επανειλημμένως νομικός σύμβουλος επιχειρησιακών θεμάτων στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη καθώς και στο Υπουργείο
Ναυτιλίας και τον οποίο ο σύνδεσμος μας ευχαριστεί.

Ο Σύνδεσμός μας ευχαριστεί τον Λιμενάρχη Κορίνθου κ. Κοντό Παναγιώτη για την άμεση ανταπόκριση, τη συνεργασία και την εμφανή διάθεση επίλυσης των θεμάτων με δίκαιο
και αποτελεσματικό τρόπο.

Για το Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.Ε.Κ.Ε.Υ.Α.

Ο Πρόεδρος Νικόλαος Κουκούλας

Η Γραμματέας Όλγα Καρτελιά

Κατηγορίες
Άρθρα

Η νέα απόφαση του Λιμεναρχείου Κορίνθου.

Η Ανάρτηση της νέας απόφασης του Λιμεναρχείου Κορίνθου.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Λιμενάρχης Κορίνθου Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις της παρ. (α) του άρθρου 141 του ν.δ. 187/73 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α ́161).

β.Τις διατάξεις των άρθρων 231, 295 και 296 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Κορίνθου (ΦΕΚ Β ́ 326/1978).

γ. Το άρθρο 11 του Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ Α ́166).

δ. Τις διατάξεις του υπ ́ αριθ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένα (ΦΕΚ Β ́ 1929/2018), όπως ισχύει.

ε. Τα πρακτικά των Επιτροπώντου άρθρου 35 του υπ ́ αριθ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένα τα οποία αφορούν στον χαρακτηρισμό παραλιών της περιοχής αρμοδιότητας του Λ/Χ Κορίνθου και των Λιμενικών Τμημάτων υπαγωγής (Α ́ Λ/Τ Αγίων Θεοδώρων, Β ́ Λ/Τ Ισθμίας, Γ ́ Λ/Τ Π. Επιδαύρου και Δ ́ Λ/Τ Κιάτου), ως ́ ́πολυσύχναστων ́ ́.

στ. Την ανάγκη για την λήψη των απαραίτητων μέτρων με σκοπό την ασφάλεια των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων στην θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας του Λιμεναρχείου Κορίνθου και των Λιμενικών Τμημάτων υπαγωγής (Α ́Λ/Τ Αγίων Θεοδώρων, Β ́ Λ/Τ Ισθμίας, Γ ́Λ/Τ Π. Επιδαύρου και Δ ́Λ/Τ Κιάτου)για το έτος 2022.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΥΠ ́ ΑΡΙΘΜ. 08/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΑΔΑ:Ω5ΝΕ4653ΠΩ-94Ο)ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1.-Την απαγόρευση της αλιείας(επαγγελματικής και ερασιτεχνικής) με κάθε μέσο και αλιευτικό εργαλείο εντός της θαλάσσιας ζώνης η οποία οριοθετείται από πλωτούς σημαντήρες που επισημαίνουν το σημείο που φθάνουν συνήθως κολυμπώντας οι λουόμενοι, στις χαρακτηρισμένες ως ‘’πολυσύχναστες’’από την αρμόδια επιτροπή του άρθρου 35 του ανωτέρω (δ) σχετικού παραλίες, περιοχής αρμοδιότητας του Λιμεναρχείου Κορίνθου και των Λιμενικών Τμημάτων υπαγωγής (Α ́Λ/Τ Αγίων Θεοδώρων, Β ́ Λ/Τ Ισθμίας, Γ ́Λ/Τ Π. Επιδαύρου και Δ ́Λ/Τ Κιάτου)(αναφέρονται παρακάτω αναλυτικά)και σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από το εξωτερικό μέρος τους.

2.-Η ερασιτεχνική αλιεία από την ξηρά με καλάμι ή άλλα αγκιστρωτά εργαλείαστις ως άνω θαλάσσιες περιοχές θα διενεργείται μόνο κατά τις νυκτερινές ώρες (μετά την δύση του ηλίου και έως την ανατολή) σε απόσταση τουλάχιστον είκοσι (20) μέτρων από τυχόν λουόμενους και με την προϋπόθεση λήψης μέτρων προς αποφυγή κινδύνου τραυματισμού λουομένων.

3.-Eκτός των ορίων των ανωτέρω θαλάσσιων περιοχών η αλιεία στις θαλάσσιες περιοχές αρμοδιότητας του Λιμεναρχείου Κορίνθου και των Λιμενικών Τμημάτων υπαγωγής (Α ́Λ/Τ Αγίων Θεοδώρων, Β ́ Λ/Τ Ισθμίας, Γ ́Λ/Τ Π. Επιδαύρου και Δ ́Λ/Τ Κιάτου), στις οποίες υπάρχουν λουόμενοι, θα διενεργείται ως κάτωθι:

α)Επαγγελματική αλιεία με σκάφος: Με κάθε μέσο και αλιευτικό εργαλείο, σε απόσταση μεγαλύτερη των τριακοσίων (300) μέτρων από την πλησιέστερη ακτή.

β)Ερασιτεχνική αλιεία με σκάφος με τηνχρήση του αλιευτικού εργαλείου παραγάδι: Σε απόσταση μεγαλύτερη των τριακοσίων (300) μέτρων από την πλησιέστερη ακτή.

γ) Ερασιτεχνική αλιεία με σκάφος με λοιπά αγκιστρωτά εργαλεία: Αφούν ληφθούν υπόψη οι προβλεπόμενες απαγορεύσεις για την κίνηση των ερασιτεχνικών σκαφών και με την προϋπόθεση λήψης μέτρων προς αποφυγή κινδύνου τραυματισμού λουομένων.

δ) Ερασιτεχνική αλιεία από την ξηρά με καλάμι ή άλλα αγκιστρωτά εργαλεία: Σε απόσταση είκοσι (20) τουλάχιστον μέτρων από τυχόν λουόμενους που υπάρχουν στην περιοχή και με την προϋπόθεση λήψης μέτρων προς αποφυγή κινδύνου τραυματισμού λουομένων.

4.-Οι ως άνω απαγορεύσεις –ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από την 7ηΙουνίου 2022 έως και την 30ηΣεπτεμβρίου 2022.

5.-Η υποβρύχια ερασιτεχνική αλιείαθα διενεργείται σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές σύμφωνα με τις προβλέψεις, τους όρους και τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας (Π.Δ. 373/85 ΦΕΚ Α ́ 131, όπως ισχύει).

6. Οι παραβάτες της παρούσας Απόφασης, η εκτέλεση της οποίας ανατίθεται στα στελέχη του Λιμεναρχείου Κορίνθου και των Λιμενικών Τμημάτων υπαγωγής, ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές ή άλλες συντρέχουσες ευθύνες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ Α ́ 261), όπως ισχύει.

7. Κάθε προγενέστερη Απόφαση η οποία ρυθμίζει ίδια θέματα, καταργείται.

8. Να καταχωρηθεί στο Βιβλίο Αποφάσεων, να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)και να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.-

Ο Λιμενάρχης

Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΟΝΤΟΣ Χ. Παναγιώτης

Κατηγορίες
Άρθρα

Η επιστολή του ΠΑ.Σ.Ε.Κ.Ε.Υ.Α. προς το Λιμεναρχείου Κορίνθου

Προς: Λιμεναρχείο Κορίνθου

Υπόψιν κ. Λιμενάρχη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  1. Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη
  2. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σίμο Κεδίκογλου
  3. Διευθυντή Λιμενικής Αστυνομίας, Πλωτάρχη κ. Πέτρο Αλικάκο

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2022

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Αριθ. 08 2022

Αξιότιμοι Κύριοι

Παρ’ ότι η ερασιτεχνική αλιεία δεν έχει ίδιο οικονομικό όφελος για τους ερασιτέχνες αλιείς, οι εκατοντάδες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο προσφέρουν χιλιάδες θέσεις εργασίας και εισόδημα στις οικογένειές τους, αλλά και για τους συνδεόμενους με την ερασιτεχνική αλιεία κλάδους, όπως τα σκάφη και ο τουρισμός. Για τον λόγο αυτό, η παράλογη απόφαση του Λιμεναρχείου Κορίνθου για την απαγόρευση, ουσιαστικά, της ερασιτεχνικής αλιείας είναι ζωτικής και καθοριστικής σημαίας.

Στα πλαίσια αυτά και εκτιμώντας το σημαντικό έργο που έχει επιδείξει το Λιμενικό Σώμα για τα ζητήματα αρμοδιότητάς του (στα οποία περιλαμβάνεται και η ερασιτεχνική αλιεία), επιθυμούμε, προσβλέποντας στην προσοχή σας να θέσουμε υπ’ όψη σας τα πιο κάτω θέματα.

Διαμαρτυρόμαστε και αιτούμαστε την άμεση ανάκληση της απόφασης (08 2022) του Λιμεναρχείου σας με την οποία απαγορεύετε στην πράξη την ερασιτεχνική αλιεία στη περιοχή ευθύνης σας.

Η απαγόρευση αυτή έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση όχι μόνο στους ερασιτέχνες αλιείς της περιοχής αυτής, σε όσους προγραμμάτιζαν να κάνουν τις διακοπές τους στην περιοχή, αλλά και στους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται με την ερασιτεχνική αλιεία πανελλαδικά.

Δεν κινδυνεύει κανείς από το καλάμι ή το αγκίστρι ερασιτέχνη αλιέα. Όμως, με την απόφαση σας, ένας ερασιτέχνης που αλιεύει από την ακτή καθίσταται αυτόματα παραβάτης όταν τον πλησιάσει ένας κολυμβητής σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων.

Χωρίς τέτοιου είδους γενικές απαγορεύσεις, δεν έχει συμβεί ποτέ ατύχημα σε κολυμβητή στο οποίο εμπλέκεται υ/β αλιέας, αποδεικνύοντας στην πράξη την ορθότητα του ήδη υφιστάμενου ΠΔ που καθορίζει τα σημεία που επιτρέπεται και απαγορεύεται η υ/α αλιεία, τη συμμόρφωση των υ/β αλιέων αλλά και την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του, από τα Λιμενικά όργανα.

Για ποιόν λόγο, λοιπόν, και σε τι ωφελεί/εξυπηρετεί αυτή η γενική απαγόρευση από το Λιμεναρχείο Κορίνθου, που υπερβαίνει τα –αποδεδειγμένα αποτελεσματικά- όρια που έχει θέσει ήδη ο νόμος;

Η απόφαση αυτή απαγορεύει στην πράξη παντού στα όρια ευθύνης σας, την χαρά του ψαρέματος στους λάτρεις της θάλασσας και της φύσης, στα παιδιά, τους συνταξιούχους και τους παραθεριστές και δεν προσφέρει τίποτα περισσότερο από τους ήδη υφιστάμενους νόμους σε κανέναν, παρά μόνο απέχθεια απέναντι σε μια παράλογη απαγόρευση και καλλιέργεια έχθρας μεταξύ των ερασιτεχνών ψαράδων, των κολυμβητών και των οργάνων του ΛΣ.

Κύριοι, σήμερα και λόγω του επείγοντος της κατάστασης αναφερθήκαμε μόνο περιληπτικά στην αδικαιολόγητη αυτή απαγόρευση, ωστόσο είμαστε άμεσα στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση κρίνετε απαραίτητη.

Είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι θα δείτε το θέμα μας με ευαισθησία, ταχύτητα και ορθολογισμό και θα εξασφαλίσετε με τις ενέργειες σας την αποφυγή παρόμοιων γενικευμένων και παράλογων απαγορεύσεων στο μέλλον.

Με εκτίμηση,

Για το Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.Ε.Κ.Ε.Υ.Α.

Ο Πρόεδρος Νικόλαος Κουκούλας

Η Γραμματέας Όλγα Καρτελιά

Κατηγορίες
Δελτία Τύπου

Δελτίο Τύπου

Την Τετάρτη 8/12/2021 πραγματοποιήθηκε σε απαρτία, η Γενική Συνέλευση των μελών του συνδέσμου μας και διενεργήθηκαν οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του Τακτικού Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Τα εκλεγμένα μέλη από την Γ.Σ. για την κάλυψη των θέσεων του Δ.Σ. , συνεδρίασαν την Πέμπτη 16/12/2021 και εξέλεξαν το 7μελές τακτικό Δ.Σ. του συνδέσμου ως εξής:

Ν. Κουκούλας : Πρόεδρος

Β. Ζωνομέσης : Αντιπρόεδρος

Ο. Καρτελιά : Γ. Γραμματέας

Γ. Χαλάς : Αναπλ. Γραμματέας

Δ. Αποστολίδης : Ταμίας

Π. Πουλικάκος : Αναπλ. Ταμίας

Ι. Καμαριανάκης : Υπευθ. Δημοσίων Σχέσεων

Η ελεγκτική επιτροπή που εξελέγη αποτελείται από τους:

Α. Μπέλλος, Α. Κουτσούρης & Γ. Καρατζάς.

Κατηγορίες
Δελτία Τύπου

Δελτίο Τύπου

Την Τέταρτη 2/6/2021 μετά από αίτημα του Συνδέσμου και ανάλογη αποδοχή, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ στελεχών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΑΑ&Τ), και των μελών της διοικούσας επιτροπής του Συνδέσμου Ν. Κουκούλα και Β. Ζωνομέση.

Η συνάντηση αυτή είναι η δεύτερη που πραγματοποιήθηκε από τον σύνδεσμο μας στο ΥΑΑ&Τ και έγινε μια εβδομάδα μετά την πρώτη με την Υφυπουργό Κα Φ. Αραμπατζή την 27/5/2021.

Στην συνάντηση παρουσιάστηκαν και αναπτύχθηκαν τα πάγια αιτήματα των επιχειρήσεων για την υ/β ερασιτεχνική αλιεία που προκύπτουν από την άδικη και παράλογη νομοθεσία τα τελευταία 40 χρόνια.

Εκφράστηκε η τεράστια αναστάτωση που έχει προκληθεί στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ερ. αλιεία και η αγανάκτηση που έχει προκύψει στο σύνολο των ερασιτεχνών αλιέων όχι μόνο από το υπό άτυπη διαβούλευση ΠΔ αλλά και από την γενικότερη επι δεκαετίες στάση του ΥΑΑ&Τ να αγνοεί και να αποκλείει από συζητήσεις για την ερασιτεχνική αλιεία τους φορείς των ερασιτεχνών αλιέων.

Εκφράστηκε επίσης το αίσθημα των ερ. αλιέων ότι βρίσκονται σε μια μόνιμη κατάσταση διωγμού, συνεχούς περιορισμού και διακριτικής μεταχείρισης της ερ. αλιείας προς όφελος της επαγγελματικής.

Στα πλαίσια των πιο πάνω, παρουσιάστηκαν μερικά από τα στοιχεία της αλματώδους αύξησης των ποσοτήτων που αλιεύει η επαγγελματική αλιεία (2013-2018 +37,4%) βάση των οποίων οι περιορισμοί στην ερασιτεχνική αλιεία δείχνουν ότι οι προσπάθειες περιορισμού της δεν στοχεύουν σε καμία περίπτωση στην διατήρηση της ισορροπίας και της βιωσιμότητας του θαλάσσιου οικοσυστήματος, αλλά στην ανατροπή της, με ακόμα μεγαλύτερη αύξηση της αλίευσης από την επαγγελματική αλιεία.

Δόθηκαν επίσης στοιχεία που έχει στην διάθεση του ο σύνδεσμος μας, για την επίδραση και τους συσχετισμούς επαγγελματικής/ερασιτεχνικής αλιείας που καταρρίπτουν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τους ανυπόστατους ισχυρισμούς μέρους των επαγγελματιών αλιέων.

Παραδόθηκαν επίσης οι προτάσεις και η τεκμηρίωση τους αναφορικά με τα ειδικότερα θέματα της υποβρύχιας ερασιτεχνικής αλιείας όπως η άδικη και αδικαιολόγητη χρονική απαγόρευση (Απρίλιος & Μάιος) η σκανδαλώδης απαγόρευση της αλιείας του τόννου για την Ερ. Αλιεία μέσω ΠΔ, η σημαία και η χρήση του πλωτήρα-σημαντήρα, η απαγόρευση του Θερμαϊκού κ.α.

Ο Σύνδεσμος συνεχίζει να εργάζεται για την προάσπιση της Ερασιτεχνικής και ειδικότερα της Υποβρύχιας αλιείας καθώς και για την προάσπιση των συμφερόντων του επαγγελματικού κλάδου των εμπόρων κ κατασκευαστών ειδών Υ/β αλιείας που μπορούν να υλοποιηθούν μόνο μέσα από δίκαιη, αναλογική και ορθολογική διαχείριση της θάλασσας. Το μέλλον της αλιείας καθώς και η ύπαρξη των επιχειρήσεων του κλάδου μας -και όχι μόνο- εξαρτάται άμεσα από την θάλασσα πραγματικά βιώσιμη και την αλιεία αειφόρα, χωρίς ανούσιες, παράλογες, αστήρικτες και διακριτικές απαγορεύσεις & περιορισμούς σε βάρος της.

Για τον ΠΑ.Σ.Ε.Κ.Ε.Υ.Α.

Καρτελιά Ο.Αποστολίδης Δ.Ζωνομέσης Β.Κουκούλας Ν.Πουλικάκος Π.

Κατηγορίες
Άρθρα

Ο σχολιασμός του ΠΑ.Σ.Ε.Κ.Ε.Υ.Α στην διαβούλευση του ΠΔ για την ερασιτεχνική αλιεία.

Αξιότιμοι Κύριοι & Κυρίες

Η ερασιτεχνική αλιεία δεν έχει κανένα οικονομικό όφελος για τους ερασιτέχνες αλιείς, έχει όμως, για τις εκατοντάδες επιχειρήσεις του κλάδου οι οποίες προσφέρουν θέσεις εργασίας και εισόδημα σε χιλιάδες οικογένειες. Το ίδιο συμβαίνει και στους συνδεόμενους με την ερ. αλιεία κλάδους, όπως τα σκάφη και ο τουρισμός.

Το υπό διαβούλευση ΠΔ λοιπόν, είναι ζωτικής και καθοριστικής σημασίας για όλους εμάς.Η επαγγελματική μας δραστηριότητα, η οποία σχετίζεται με το εμπόριο, την κατασκευή και διάθεση στην ελληνική και παγκόσμια αγορά των προϊόντων μας, μας εξασφαλίζει την επαφή με το σύνολο των ανθρώπων που ασκούν ερασιτεχνική και ειδικότερα Υ/β αλιεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στον υπόλοιπο κόσμο.Στα πλαίσια αυτά επιθυμούμε να θέσουμε υπ’ όψιν σας τις προτάσεις που αφορούν στις επιχειρήσεις μας αλλά και στους χιλιάδες Ερασιτέχνες Αλιείς ανά την Ελλάδα και εμπεριέχονται στο υπό διαβούλευση ΠΔ Ερασιτεχνικής Αλιείας.

Καταρχήν, πρέπει να γίνει κατανοητό από τους συντάκτες του συγκεκριμένου υπό άτυπη διαβούλευση ΠΔ αλλά και από όσους χειρίζονται αντίστοιχα θέματα αλιείας από το ΥΑΑ & Τ ότι:

1) Η επιβίωση των επιχειρήσεών μας εξαρτάται άμεσα από μια ζωντανή θάλασσα με ψάρια. Χωρίς αυτά δεν υπάρχει αλιέας και συνεπώς οι επιχειρήσεις μας θα κλείσουν.

2) Ο ερασιτέχνης αλιέας περιορίζεται από τη νομοθεσία σχετικά με την ποσότητα ψαριών που θα αλιεύσει. Αντίθετα, ο επαγγελματίας θα αλιεύσει την μεγαλύτερη δυνατή ποσότητα που θα μπορέσει με τα γνωστά επακόλουθα και επιπτώσεις.

Σήμερα, η υπεραλίευση θεωρείται ένας από τους βασικότερους κινδύνους που απειλούν τα θαλάσσια οικοσυστήματα παγκοσμίως. Παρ’ όλα αυτά, στην Ελλάδα, η επαγγελματική αλιεία αυξάνει την παραγωγή της συνεχώς, κυρίως μέσω μη βιώσιμων τρόπων παραγωγής.

Τα στοιχεία του Υπουργείου σας καταδεικνύουν 37% αύξηση στις αλιευτικές ποσότητες της επαγγελματικής αλιείας από το 2013 έως το 2018. Παράλληλα, και πάλι σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου σας, το 65% των ερασιτεχνών αλιέων αλιεύει μέχρι 5kg ψάρια ανά έτος, το 29% μέχρι 30kg ψάρια ανά έτος, ενώ ΜΟΝΟ το 6% των ερασιτεχνών αλιέων αλιεύει περισσότερα από 30kg ψάρια το χρόνο.(Ας σημειωθεί ότι η μέση κατανάλωση ψαριών ανά άτομο ανά έτος στην Ελλάδα είναι 19,6 kg ενώ μια τετραμελής οικογένεια καταναλώνει 78,4kg ψάρια ανά έτος).

Με άλλα λόγια το Υπουργείο – ενώ υπάρχει αύξηση της επαγγελματικής κάρπωσης την εξαετία 2013-2018 άνω του 37%, και συνολική παραγωγή κατά το έτος 2018: 81.920.000kg – θέλει να εισάγει ακόμα περισσότερους περιορισμούς στην ερασιτεχνική αλιεία.

Και το ερώτημα είναι:

Το Υπουργείο ενδιαφέρεται για τη βιωσιμότητα της θάλασσας και των ιχθυαποθεμάτων της χώρας ή υποστηρίζει ανοιχτά τον μεγαλύτερο περιορισμό της ερασιτεχνικής αλιείας ώστε να αυξηθεί ακόμα περισσότερο η παραγωγή των επαγγελματιών αλιέων;

Το υπό διαβούλευση ΠΔ είναι απολύτως άδικο απέναντι στους ερασιτέχνες αλιείς και θεωρούμε ότι εκφράζει ξεκάθαρα μέρος των περιορισμών που διαχρονικά επιδιώκουν να επιβάλλουν οι επαγγελματίες αλιείς στην ερασιτεχνική αλιεία.Ταυτόχρονα, όμως, δίδεται στο Υπουργείο μια ευκαιρία να αλλάξει τα κακώς κείμενα και τις αδικίες δεκαετιών που γίνονται συστηματικά σε βάρος των ερασιτεχνών αλιέων.

Οι προτάσεις μας, που ήδη έχουν κατατεθεί στην συνάντηση του συνδέσμου μας, την Τέταρτη 2.6.2021 στο ΥΑΑ&Τ με στελέχη σας, στοχεύουν πρωτίστως στην προστασία του περιβάλλοντος και του θαλάσσιου οικοσυστήματος και παράλληλα σε μια δικαιότερη κατανομή των αλιευμάτων τα οποία θεωρούμε ότι αποτελούν κοινό αγαθό.

Όσον αφορά τα θέματα αλιείας επιφανείας (για τα οποία υπάρχουν άλλοι φορείς ειδικότεροι από εμάς) θεωρούμε ότι είναι όχι μόνον ουσιώδες αλλά και απαραίτητο να επικοινωνήσετε και να λάβετε προτάσεις από αντίστοιχους φορείς ερασιτεχνών ή εμπόρων ειδών αλιείας επιφανείας.

Θέλουμε να γνωρίζετε ότι θεωρούμε την υγεία της θάλασσας και των ιχθυαποθεμάτων πρώτο μας μέλημα και ότι είμαστε διατιθέμενοι να συνεργαστούμε μαζί σας για να κάνουμε την θάλασσα μας πραγματικά βιώσιμη και την ερασιτεχνική αλιεία αειφόρα για μας, τις επιχειρήσεις μας και τα παιδιά μας .

Μετά τιμής.

Για τον ΠΑ.Σ.Ε.Κ.Ε.Υ.Α.

Καρτελιά Ο.Αποστολίδης Δ.Ζωνομέσης Β.Κουκούλας Ν.Πουλικάκος Π.

Κατηγορίες
Δελτία Τύπου

Δελτίο Τύπου

Την Πέμπτη 27/5/2021 μετά από αίτημα του Συνδέσμου και ανάλογη αποδοχή, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ της Υφυπουργού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΑΑ&Τ) Κας Φ. Αραμπατζή, των μελών της διοικούσας επιτροπής του Συνδέσμου Ν. Κουκούλα και Β. Ζωνομέση, του ιδρυτικού μέλους Τ. Χάλαρη και στελεχών του ΥΑΑ&Τ.

Στην συνάντηση παρουσιάστηκαν και αναπτύχθηκαν τα πάγια αιτήματα των επιχειρήσεων για την υ/β ερασιτεχνική αλιεία που προκύπτουν από την άδικη και παράλογη νομοθεσία τα τελευταία 40 χρόνια. Εκφράστηκε η τεράστια αναστάτωση που έχει προκληθεί στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ερ. αλιεία και η αγανάκτηση που έχει προκύψει στο σύνολο των ερασιτεχνών αλιέων όχι μόνο από το υπό άτυπη διαβούλευση ΠΔ αλλά και από την γενικότερη επι δεκαετίες στάση του ΥΑΑ&Τ να αγνοεί και να αποκλείει από συζητήσεις για την ερασιτεχνική αλιεία τους φορείς των ερασιτεχνών αλιέων.Εκφράστηκε επίσης το αίσθημα των ερ. αλιέων ότι βρίσκονται σε μια μόνιμη κατάσταση διωγμού, συνεχούς περιορισμού και διακριτικής μεταχείρισης της ερ. αλιείας προς όφελος της επαγγελματικής.

Από την πλευρά του ΥΑΑ&Τ , δια της καθ’ ύλην αρμόδιας για το Π.Δ. Υφυπουργού, πέραν της προσπάθειας που υποσχέθηκε ότι θα καταβάλει για ικανοποίηση των αιτημάτων μας , γεγονός είναι ότι ζήτησε-όπως και εμείς- συνεργασία για την ανάπτυξη και βελτίωση των κανονιστικών διατάξεων και των διαχειριστικών μοντέλων που αφορούν την Ερ. Αλιεία.

Η πρόταση και πρόθεση από τις δυο πλευρές είναι στην διατήρηση της επαφής και την επανάληψη της συνάντησης-ων.

Ο Σύνδεσμος συνεχίζει να εργάζεται για την προάσπιση της Ερασιτεχνικής και ειδικότερα της Υποβρύχιας αλιείας καθώς και για την προάσπιση των συμφερόντων του επαγγελματικού κάδου των εμπόρων κ κατασκευαστών ειδών Υ/β αλιείας που μπορούν να υλοποιηθούν μόνο μέσα από ορθολογική διαχείριση της θάλασσας.

Χωρίς παράλογες αστήρικτες και διακριτικές απαγορεύσεις & περιορισμούς σε βάρος της Ερ. Αλιείας, γιατί το μέλλον της καθώς και η ύπαρξης των επιχειρήσεων του κλάδου μας -και όχι μόνο- εξαρτάται άμεσα από μια θάλασσα πραγματικά βιώσιμη και την αλιεία αειφόρα.

Καλούμε τους επαγγελματίες και ερασιτέχνες του χώρου της Ερασιτεχνικής Αλιείας να συμμετάσχουν και να καταθέσουν τις απόψεις τους σε κάθε άρθρο στην άτυπη διαβούλευση του νέου Προεδρικού Διατάγματος που βρίσκεται στον πιο κάτω σύνδεσμο.

http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/107-diavouleush_alieia_240521?fbclid=IwAR3f6gs1ijRmEK5fi9Wer3hAq3V1aK_bR1YI5duKlo7YMYio29QzwNYOqJk

Κατηγορίες
Δελτία Τύπου

Δελτίο Τύπου

Σας ανακοινώνουμε την ίδρυση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εμπόρων & Κατασκευαστών Ειδών Υποβρύχιας Αλιείας (ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Ε.Υ.Α.)Καλούμε όλους τους επαγγελματίες, κατασκευαστές και εμπόρους ειδών υποβρύχιας αλιείας να ενώσουν τις δυνάμεις τους με τον σύνδεσμο.

Το προσωρινό ΔΣ του συνδέσμου των επαγγελματιών αποτελούμενο από τους Καρτελιά Όλγα, Αποστολίδη Διονύση, Κουκούλα Νίκο, Ζωνομέση Βασίλη και Πουλίκο Πουλικάκο, έχει δραστηριοποιηθεί για τις ανάλογες επαφές και συναντήσεις για τα τωρινά και μελλοντικά θέματα της Υποβρύχιας Ερασιτεχνικής Αλιείας.

Όλοι οι επαγγελματίες, καταστήματα, κατασκευαστές, αντιπρόσωποι έμποροι του χώρου μας, μέλη του συνδέσμου μας, ιδρυτικά και μελλοντικά, βρίσκονται στο πλευρό των ερασιτεχνών και εργάζονται συστηματικά προσπαθώντας για το καλύτερο.

Καλούμε τους επαγγελματίες και ερασιτέχνες του χώρου της Ερασιτεχνικής Αλιείας να συμμετάσχουν και να καταθέσουν τις απόψεις τους σε κάθε άρθρο στην άτυπη διαβούλευση του νέου Προεδρικού Διατάγματος που βρίσκεται στον πιο κάτω σύνδεσμο.

http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/107-diavouleush_alieia_240521?fbclid=IwAR2m3AsT5XpEQT4bRmq-b1lAN1X6Zpf-dfEBUVFDoBSq99qJ2kcoAKYg-ss