Βίντεο

1ο Συνέδριο Αλιείας και Υδατοκαλιέργειας

Οι τοποθετήσεις του Συνδέσμου μας, με ομιλητές τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο