Επικοινωνία

Διεύθυνση αλληλογραφίας:

Παν.Σ.Ε.Κ.Ε.Υ.Α

3ης Σεπτεμβρίου 115
Αθήνα, ΤΚ 11251

Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: pansekeya@gmail.com