Κατηγορίες
Άρθρα

To 1ο Συνέδριο Αλιείας & το επερχόμενο νέο νομοθετικό πλαίσιο για την Ερασιτεχνική Αλιεία.

Αγαπητοί συνάδελφοι, φίλιοι ερασιτέχνες αλιείς,

Σας ενημερώνουμε αναφορικά με

Α. το 1ο Συνέδριο Αλιείας και Υδατοκαλιέργειας που διεξήχθη στην Ελευσίνα 24 και 25 Φεβρουαρίου και διοργανώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).

Δείτε εδώ τη θεματολογία και τους ομιλητές του συνεδρίου.

Β. Την  επερχόμενη αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για την ερασιτεχνική αλιεία.

Γνωρίζοντας ότι το ΥΠΑΑΤ επεξεργάζεται νέο νομοθετικό πλαίσιο για την Ερασιτ. Αλιεία είχαμε ήδη από τις αρχές Φεβρουαρίου, επικοινωνήσει με το υπουργείο προκειμένου να εκθέσουμε τους προβληματισμούς μας. Αν και υπήρχε η αναμονή της πιο πάνω συνάντησης, καταβάλαμε πολύ μεγάλες προσπάθειες ώστε να υπάρξει εκπροσώπηση του συνδέσμου μας στο πάνελ των ομιλητών για την ερασιτεχνική αλιεία και σημειώνουμε την θετική ανταπόκριση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, του πολιτικού προσωπικού καθώς και των στελεχών του υπουργείου. Ο χρόνος που δόθηκε στους ομιλητές προέβλεπε τοποθετήσεις 3-4 λεπτών, χρόνος μέσα στον οποίο ήταν αδύνατον να αναπτυχθούν τα προβλήματα του κλάδου μας. Έτσι, η στρατηγική που επιλέχθηκε ήταν:

1. να δηλώσουμε την επαγγελματική μας ιδιότητα και να γίνει σαφές ότι οι αποφάσεις της πολιτείας που αφορούν την ερ. Αλιεία επηρεάζουν τον σοβαρά επαγγελματικό μας κλάδο.

2. να αναφερθούμε επιγραμματικά και μόνον στα προβλήματα του κλάδου μας που αφορούν την ερασιτεχνική αλιεία.

3. να δηλώσουμε με ισχυρό τρόπο το αίτημά μας για την αυτονόητη παρουσία μας στα κέντρα λήψης των αποφάσεων όπου θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε στο πλήρες μέγεθος τους τα προβλήματα του κλάδου μας αναφορικά με την Ερασιτ. Αλιεία και της λύσεις που προτείνουμε.

Μπορείτε να δείτε τις τοποθετήσεις του Συνδέσμου μας, με ομιλητές τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο στο ακόλουθο βίντεο:

Σημειώνουμε πιο κάτω τα κύρια κατά την γνώμη μας σημεία τοποθετήσεων ομιλητών που αφορούν την Ερασιτεχνική Αλιεία.

Λευτέρης Αυγενάκης.

Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).

«Δεσμευόμαστε για την επανασύσταση του μητρώου ερασιτεχνών αλιέων. Έχουμε ήδη έτοιμο σύστημα ηλεκτρονικής αδειοδότησης το οποίο στοχεύουμε να βελτιώσουμε να το κάνουμε πιο λειτουργικό και πιο αποτελεσματικό με την συνεπικουρία του Υπουργείου Ναυτιλίας».

Θόδωρος Σκυλακάκης

Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

«Πρέπει να τελειώνουμε με την ψευτοερασιτεχνική αλιεία, η πραγματική ερασιτεχνική αλιεία είναι πλούτος, είναι πολύ σημαντική. Αυτή που δεν είναι ερασιτεχνική και χρησιμοποιεί το κάλυμμα της ερασιτεχνικής για να κάνει ένα κομμάτι μαύρης οικονομίας και μάλιστα όχι κατ’ ανάγκη ελληνικής μαύρης οικονομίας, μπορεί να είναι διεθνής μαύρη οικονομία, αυτό το πράγμα πρέπει να τελειώνει και αυτό είναι βασική ευθύνη του κράτους και δική μας».

Αντώνης Ροκάκης

Ιχθυέμπορος, Πρόεδρος Εμπορικού Επιμελητηρίου Χανίων

«Όσοι είμαστε εμπλεκόμενοι στο κομμάτι της εμπορίας γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή πραγματικά, η ερασιτεχνική αλιεία έχει μετατραπεί σε επαγγελματική και πολλές φορές σε πολύ πιο υψηλό βαθμό απ’ ότι η επαγγελματική, διότι η τεχνολογία έχει προχωρήσει, το κόστος των μηχανημάτων έχει χαμηλώσει και υπάρχουν τεχνολογίες που μπορούν να εντοπίσουν πολύ εύκολα που βρίσκονται τα ψάρια. Αυτό το κομμάτι πρέπει να κλειστεί και να σβήσει και πραγματικά αυτοί που είναι ερασιτέχνες να είναι ερασιτέχνες και οι επαγγελματίες να είναι επαγγελματίες».

Λευτέρης Αυγενάκης. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ). Παρέμβαση μετά την τοποθέτηση Ροκάκη.

«Είμαστε υπέρ των ερασιτεχνών αλιέων αλλά οργανωμένα, μεθοδικά και ελεγχόμενα και θα υιοθετήσω τον χαρακτηρισμό που έδωσε ο Θεόδωρος (κ. Σκυλακάκης) των ψευτοερασιτεχνών. Αυτή την κατηγορία θέλουμε να εξαλείψουμε. Ναι στους ερασιτέχνες, ναι στους επαγγελματίες αλλά όχι στους ψευτόερασιτέχνες που τελικά λειτουργούν στην πλάτη της οικονομίας όλων των επαγγελματιών αλιέων».

Παναγιώτης Περάκης

Πρόεδρος του Αλιευτικού Συλλόγου Παράκτιας Αλιείας Μαγνησίας

“Να πούμε και τα προβλήματα και τις παθογένειες χρόνων όπως είναι τα δελφίνια, η ερασιτεχνική αλιεία και το ακριβό πετρέλαιο”

Γιώργος Στρατάκος

Γενικός Γραμματέας ΥΠΑΑΤ

«Για την ερασιτεχνική αλιεία απαιτείται η υιοθέτηση βιώσιμων πολιτικών και ειδικών μέτρων διαχείρισης αφενός για να εξασφαλιστούν τα οικονομικά κοινωνικά και πολιτιστικά πλεονεκτήματα που προέρχονται από την ερασιτεχνική αλιεία και αφετέρου να προστατευτούν οι θαλάσσιοι πόροι από υπεραλίευση. Σε ενωσιακό επίπεδο λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι η ερασιτεχνική αλιεία μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις τους αλιευτικούς πόρους η ευρωπαϊκή ένωση στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) παρότρυνε τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η ερασιτεχνική αλιεία διεξάγεται κατά τρόπο συμβατό προς τους στόχους της ΚΑλΠ.

– Υφίσταται η υποχρέωση συλλογής δεδομένων ερασιτεχνικής αλιείας στο πλαίσιο του κανονισμού 1004 του 2017 ο οποίος αφορά και το εθνικό πρόγραμμα συλλογής αλιευτικών δεδομένων.

– Υφίσταται η υποχρέωση για την δημιουργία ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής και αναφοράς αλιευμάτων που προέρχονται από την ερασιτεχνική αλιεία και για τη δημιουργία μητρώου καταγραφής των φυσικών προσώπων που ασχολούνται με αυτήν.

– Σε επίπεδο διεθνών περιφερειακών οργανισμών διαχείρισης αλιείας και συγκεκριμένα της γενικής επιτροπής για την αλιεία στη μεσόγειο με την πρόσφατη σύσταση θεσπίστηκαν κανόνες άσκησης δραστηριοτήτων ερασιτεχνικής αλιείας για όλα τα κράτη-μέλη της μεσογείου.

– Έχει ήδη προβλεφθεί και αναμένεται να λειτουργήσει ένα οικοσύστημα για την παρακολούθηση της ερασιτεχνικής αλιείας στη χώρα μας.

– Η αναβάθμιση του θεσμικού πλαισίου είναι σε εξέλιξη και από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ όπως ανέφερε και στην ομιλία του ο υπουργός μας ο κύριος Λευτέρης Αυγενάκης η επεξεργασία νομικής ρύθμισης η οποία θα έλθει σε δημόσια διαβούλευση με όλους τους θεσμικούς φορείς.

– Το νέο πλαίσιο στρατηγικής που σχεδιάζει και προωθεί το ΥΠΑΑΤ είναι οι αποσπασματικές παρεμβάσεις που συχνά έχουμε βιώσει ως τώρα, να δώσουν τη θέση τους σε μία ολιστική προσέγγιση για τα μεγάλα θέματα της ερασιτεχνικής αλιείας.

– H ερασιτεχνική άδεια αλιείας από το 2025 είναι υποχρέωση της χώρας αλλά δεν θα περιμένουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος του έτους.

– Η γενική διεύθυνση αλιείας έχει ένα προσχέδιο το οποίο έχει επεξεργαστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό.

– Θα επαναφέρουμε το θεσμό της ερασιτεχνικής άδειας αλιείας αλλά αυτή τη φορά μητρώα θα τηρούνται στο υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης και δεν θα εκχωρηθεί η αντίστοιχη αρμοδιότητα στο λιμενικό σώμα όπως γινόταν ολα αυτά τα χρόνια.

– Θα είναι μία διαδικασία η οποία θα είναι από την αρχή μέχρι το τέλος ηλεκτρονική και δεν θα απαιτείται φυσική παρουσία του ερασιτέχνη αλιέα. Η καταβολή των όποιων παραβόλων, θα γίνεται με τη διαδικασία του e-paravolo και αντίστοιχα στο κινητό του θα αποστέλλεται η άδεια η οποία θα μπορεί να έχει διάφορες κλίμακες. Θα μπορεί ο οποιοσδήποτε θελήσει να επιλέξει το χρονικό διάστημα για το οποίο επιθυμεί να ασκήσει την ερασιτεχνική αλιεία να πληρώσει το αντίστοιχο παράβολο. Από την πλευρά των ερασιτεχνών αλιέων θα υπάρχει η υποχρέωση να δηλώνουν τα αλιεύματα και εννοείται ότι θα πρέπει να είναι μέσα στα νόμιμα πλαίσια.

-Θα δούμε κάποιες μικρές τροποποιήσεις τις οποίες μπορούμε να κάνουμε στα είδη τα οποία επιτρέπονται να αλιεύονται, στις ποσότητες και στα μεγέθη. Για παράδειγμα δεν πρέπει να υπάρχει περιορισμός στα ξενικά είδη.

-Αυτά θα τα φέρουμε προς διαβούλευση με όλους τους θεσμικούς φορείς και παρακαλώ πολύ για τις προτάσεις όλου του κλάδου».

Αγαπητοί συνάδελφοι, φίλοι ερασιτέχνες αλιείς

Είναι  δεδομένο ότι η δημιουργία νέου θεσμικού πλαισίου είναι από τα πλέον σοβαρά θέματα, καθορίζει ουσιαστικά το μέλλον της Ερασιτεχνικής αλιείας και έχει ζωτική σημασία για τον κλάδο μας.

Είναι επίσης δεδομένο ότι το -μετά απο 39 χρόνια- νέο θεσμικό πλαίσιο είναι προ των πυλών και σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχουμε, είναι πολύ πιθανό ότι το καλοκαίρι η ερασιτεχνική αλιεία θα διενεργείται σε νέα βάση.

Εργαζόμαστε συστηματικά για την στοιχειοθέτηση των πάγιων και δίκαιων αιτημάτων του κλάδου μας όπως: οι άρσεις των απαγορεύσεων του μηνός Μαΐου, του Θερμαϊκού κόλπου, των Τονοειδών,  οι διαδικασίες, το κόστος και η διαχείριση των δεδομένων που θα προκύψουν από την εφαρμογή ερασιτεχνικών αδειών και του μητρώου για την ερασιτεχνική αλιεία, οι άδικοι χωρικοί και χρονικοί περιορισμοί, οι παράλογοι ποσοτικοί περιορισμοί, η μη ισότιμη αντιμετώπιση της ερασιτεχνικής αλιείας,  η υπεραλίευση, η παράνομη μαύρη αλιεία, η ασύδωτη αλιεία, η προστασία των προστευόμενων και ευάλωτων ειδών, η θαλάσσια ρύπανση και μόλυνση και πολλά ακόμα, τα οποία προτιθέμεθα να θέσουμε υπ’ όψιν του ΥΠΑΑΤ και να τα υποστηρίξουμε τεκμηριωμένα.

Μείνετε σε εγρήγορση. Θα σας κρατάμε ενήμερους.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Για το ΔΣ του ΠΑ.Σ.Ε.Κ.Ε.Υ.Α

Ο Προέδρος Ν. Κουκούλας

Η Γραμματέας  Ο. Καρτελιά.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *